default alternative text

Jak działamy

Agile project management

default alternative text

Agile Software Development

Launch

Feedback

Plan

Build

Agile Software Development

Launch

Feedback

Plan

Build

default alternative text

Data Analytics Process

Data Preparation

Data Modeling

Data Evaluation

Development

Business Understanding

Data Exploration

Data Analytics Process

Data Preparation

Data Modeling

Data Evaluation

Development

Business Understanding

Data Exploration

Technologie

default alternative text

Front-end

React.JS, SCSS

default alternative text

Back-end

Node.JS, MongoDB, SQL, AWS

default alternative text

Mobile

Android, iOS, React Native

default alternative text

Data Science

R, AWS, Tableau, Joolia, SQL

default alternative text

Project Management Tools

JIRA, Confluence, BitBucket, Slack

default alternative text

UX/UI

Zeplin, AdobeXD, Photoshop, Illustrator, FluidIO

Forma współpracy

default alternative text

Time & Material

Na czym polega?

Time & Material polega na rozliczaniu się z pracy kontaktora lub całego zespołu w oparciu o faktycznie przepracowany czas. Taki model współpracy daje możliwość elastycznego zarządzania zasobami firmy, która podejmuje się wykonania danego projektu.

Kiedy wybrać Time & Material

  • Zdajesz sobie sprawę, że specyfikacja projektu może ulec zmianie już po jego rozpoczęciu

  • Zależy Ci na swobodzie oraz szybkim reagowaniu na zmieniająca się potrzebę biznesową

  • Nie masz określonego budżetu na cały projekt

  • Preferujesz na bieżąco weryfikować i kontrolować pracę konsultantów

  • Zależy Ci na elastycznym zarządzaniu zasobami w Twoim zespole IT

default alternative text

Fixed price

Na czym polega?

Fixed Price to model rozliczeń uwzględniający ustalenie z góry ceny, pełnego zakresu prac oraz ich harmonogramu. Odpowiedzialność za cały projekt znajduje się tu po stronie firmy zewnętrznej.

When choose Fixed Price

  • Znasz pełen zakres prac oraz preferowany termin ich realizacji

  • Chcesz mieć pewność, że w określonym budżecie otrzymasz oczekiwany efekt finalny

  • Nie masz czasu na kontrolę pracy konsultantów – zależy Ci na gotowym rozwiązaniu

  • Deadline na zakończenie projektu jest ściśle określony i nie możesz go przekroczyć

  • Wiesz co chcesz uzyskać, natomiast w kwestiach technicznych wolisz zdać się na profesjonalistów.